تاریخچه بیمارستان حداقل


 

به نام خدا

 

بنای اولیه مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)  ایلام در زمان طاغوت برای هتل ایرانگردی ساخته شده بود و در سال 1369توسط مرکز پزشکی بنیاد شهید با تغییرات کلی بیمارستان امام خمینی(ره) احداث و در سال 1374 ضمن تغییر نام به بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)  با تجهیزات و پرسنل تحویل دانشگاه علوم پزشکی گردید و در سال 1382-1383 آن را با تغییرات کلی تعمیر نمودند. این بیمارستان در حال حاضر دارای 200 تخت مصوب و 204 تخت فعال می باشد.

بخشهای بالینی موجود:

 داخلی مردان- داخلی زنان- پست سی سی یو مردان- پست سی سی یو زنان- جراحی زنان- زایشگاه- سی سی یو- آی سی یو- آی سی یو نوزادان- اورژانس- دیالیز- تالاسمی- شیمی درمانی- اتاق عمل

واحد های پاراکلینیک: 

آزمایشگاه- رادیولوژی- سی تی اسکن- داروخانه

آخرین بروز رسانی : اسفند 95

 

جستجو